get inspired!


ROER College Schöndeln
gaat dronepiloten opleiden!

Hoe onderwijs de jeugd voorbereidt op de beroepen van de toekomst.


Dronetechnologie is één van de technologische ontwikkelingen die in de toekomst zorgt voor beroepen die er nu nog niet zijn. En het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol; hoe zorg je ervoor dat je de jeugd van nu al in aanraking laat komen voor hun beroep in de toekomst? Dat is waarom ROER College Schöndeln heeft gekozen om dronetechnologie onderdeel te maken van hun Technasium. ROER College Schöndeln heeft de ambitie om als eerste school in Nederland Drone Soccer teams op te leiden.


Drone soccer
@royalistiq live


Drone soccer